Gombaszakértő

Dr. Pál-Fám Ferenc – Gombaszakértő

Dr. Pál-Fám Ferenc 1968-ban született az erdélyi Sepsiszentgyörgyön. Erdész szakon érettségizett Kézdivásárhelyen, majd különböző munkahelyek után 1992 és 1997 között a Pécsi Tudományegyetemen szerzett biológusi-biológia tanári oklevelet. Doktori disszertációját a Mecsek hegység nagygombáiból írta, 2001-ben szerzett doktori oklevelet a Szent István Egyetem Kertészettudományi Karán. 2002-től a Kaposvári Egyetemen dolgozik mint adjunktus, majd docens. Számos témában tanít, alapvetően botanikát és mikológiát. Kutatási területe a mikológia szakterülete mellett az ökológia és a növényvédelem.

Részt vett a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer és a Természetvédelmi Információs Rendszer egyes részeinek kidolgozásában, valamint a European Council for Conservation of Fungi programjában, az európai nagygomba Vörös Lista elkészítésében. Egyik kidolgozója a hazai védelemre javasolt nagygombák anyagának. Tagja többek között a Magyar Mikológiai Társaságnak, alapító tagja a European Mycological Association-nak, alelnöke a László Kálmán Gombászegyesületnek, főszerkesztője a Moeszia—Erdélyi Gombász szakfolyóiratnak. Oktatója a közép- és felsőfokú gombaszakellenőri tanfolyamoknak. Botanikai és természetvédelmi rendőrségi szakértő. Tudományos és tudománynépszerűsítő munkáinak száma 257.